درباره  طب کار پردیس دانشگاه تهران

مرکز تخصصی طب کار پردیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت نظر اساتید و اعضای هیئت علمی گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می نماید. خدمات مرکز طب کار پردیس: - انجام معاینات توسط متخصصین طب کار و اعضای هیئت علمی گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران - انجام تمامی معاینات بدو استخدام و دوره ای در یک مرکز و بدون نیاز به رفت و آمد مکرر - انجام معاینات با تعرفه دولتی - انجام آزمونهای: معاینات سلامت شغلی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، تست تنفس یا اسپیرومتری، نوار قلب - مشاوره های روانشناختی شغلی

 ارسال پیام به  طب کار پردیس دانشگاه تهران