درباره  شرکت فنی و مهندسی درخشش افرنگ

شرکت فنی و مهندسی درخشش افرنگ در زمینه تجهیزات آتش نشانی، حفاظت فردی، امداد و نجات و... فعالیت دارد. خدمات شرکت: - خدمات آتش نشانی، امداد و نجات: خودرو و نردبان های هیدرولیکی آتش نشانی (انواع نردبان های هیدرولیکی آتش نشانی، انواع خودروهای امداد و نجات، انواع خودروهای پیشرو، انواع خودروهای آتش نشانی) ابزار ايمنی و هشدار: لباس كار، كلاه ايمنی، كفش ايمنی، عينک ايمنی، دستكش های ايمنی، نقاب ايمنی، نوار ايمنی و خطر، كمربند ايمنی، مخروط شبرنگ، دستكش ضد ولتاژ، تابلوهای اعلام خطر، چراغ گردان و چشمك زن، بلندگو دستی، گوشی كم كننده صدا، دستگاه آزمايش گاز محيط و... ابزار روشنایی: چراغ قوه (با باطری و لامپ اضافی)، چراغ هالوژنه، پرژكتور ثابت و... ابزار سبك دستیابی به مصدوم: طناب نجات، پلكان تاشو، قيچی فولادبر و... ابزار نيمه سنگين دستيابی به مصدوم ابزار اطفاء حريق: خاموش كننده های دستی (پودر و هوای خشك، پودر و گاز، گاز CO2 ، كف، هالوژنه، آب و گاز )، پتوی نسوز، سطل آتش نشانی، انواع سيستم های ثابت اطفاء حريق و اعلام خطر حريق دستگاه های زنده یاب - دستگاه حکاکی - و...

 ارسال پیام به  شرکت فنی و مهندسی درخشش افرنگ