درباره  فروشگاه دیجی شیمی

فروشگاه اینترنتی دیجی شیمی در زمینه مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی و ایمنی، آب مقطر و...فعالیت دارد. محصولات شرکت: - تجهیزات آزمایشگاهی و ایمنی: بشر، ارلن، بالن، پیپت، کاغذ Ph، بومه سنج، کیت کلر، تست کلر، دماسنج، چکمه ضد اسید، ماسک ضد اسید، دستکش ضد اسید و... - شوینده و رسوبزدا: کلر، پرکلرین، هیپوکلریت کلسیم، تگزاپن، چربی گیرها، فروکلین، دیسکلر و ضد رسوب - محلول ها: سود مایع، آمونیاک، آب ژاول، وایتکس، فرمالین، آنتی اسکالانت، آب اکسیژنه - حلال ها: الکل متانول، الکل ایزوپروپانول و... - اسیدها: اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، جوهر نمک، اسید لاکتیک، اسید بوریک، اسید نیتریک و... - مواد شیمیایی: کربنات سدیم، جوش شیرین، بی کربنات باریم، کربنات نیکل، سولفات آهن، سولفات آلومینیوم، سود پرک و...
فروشگاه دیجی شیمی
ارتباط با فروشگاه دیجی شیمی

عنوان باکس

متن باکس