درباره  شرکت دیوار سبز

شرکت دیوار سبز در زمینه ایجاد فضای سبز شهری فعالیت دارد. خدمات شرکت: - فضای سبز: محوطه سازی، مبلمان فضای سبز و بتن اکسپوز - روف گاردن - دیوار سبز: تراس سبز، دیوار سبز و... - باغ و باغچه - و...