درباره  فروشگاه دمبرگ

فروشگاه دمبرگ یک فروشگاه جامع در زمینه فروش محصولات کشاورزی است. محصولات شرکت: - ابزار باغبانی: سینی کشت، ابزارهای متفرقه باغبانی، مزرعه خانگی، انواع قیچی و چاقو BEHCO و لوازم آبیاری - سم: آفت کش و قارچ کش - بذر: بذر گل های زینتی، بذر چمن، بذر گیاهان دارویی، بذر کاکتوس، بذر صیفی جات، بذر سبزیجات، پیاز گل - کود: کودهای خانگی و کودهای گلخانه ای و باغی - انواع خاک: ورمی کمپوست، ورمیکولیت، خاک کاکتوس، کوکوپیت قالبی، خاک آماده کاشت، پیت ماس و... - محصولات کشت بافتی

 ارسال پیام به  فروشگاه دمبرگ