درباره  انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

♻️ این انجمن در راستای توسعه علمی و پژوهشی دانشجویان  باهدف جذب خود دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط جهت فعالیت های علمی و پژوهشی در بدنه دانشجویی در راستای تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران فعالیت خواهد کرد وبه عنوان یک هسته تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه خواهد داشت.

برخیاز فعالیت ها و اهدف انجمن عبارتند از:

✅ ۱: شناسایی و جذب دانشجویان مستعد،نخبه و ممتاز در رشته های مختلف علمی و پژوهشی(ارتقا فضای علمی دانشگاه)

✅ ۲: برنامه ریزی و اجرای بازدید های علمی یک روزه با رویکرد علمی_پژوهشی به منظور شرکت در سفرهای آموزشی پژوهشی،کنفرانس ها،نشست ها و نمایشگاه های تخصصی داخلی(مراکز علمی،صنعتی و فناوری)

✅ ۳: برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه های تخصصی علمی_پژوهشی

✅ ۴: برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها،همایش ها،کنفرانس ها و مسابقات علمی

✅ ۵: تدوین،تولید و انتشار نشریه علمی ،کتاب و نشریات الکترونیکی،ترم افزارهای رایانه ای و فیلم های علمی آموزشی

✅ ۶: تشویق در جهت ایجاد روحیه کارآفرینی و درآمدزایی دربین دانشجویان مهندسی بهداشت محیط و حوزه سلامت 

۷: و...

 امیدوار هستیم انجمن علمی بتونه در جهت پیشرفت و ارتقا تفکرات علمی شما عزیزان نقش بسزایی رو اعمال کنه.

 ارسال پیام به  انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

عنوان باکس

متن باکس