درباره  انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

♻️ این انجمن در راستای توسعه علمی و پژوهشی دانشجویان  باهدف جذب خود دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط جهت فعالیت های علمی و پژوهشی در بدنه دانشجویی در راستای تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران فعالیت خواهد کرد وبه عنوان یک هسته تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط در دانشگاه خواهد داشت.

برخیاز فعالیت ها و اهدف انجمن عبارتند از:

✅ ۱: شناسایی و جذب دانشجویان مستعد،نخبه و ممتاز در رشته های مختلف علمی و پژوهشی(ارتقا فضای علمی دانشگاه)

✅ ۲: برنامه ریزی و اجرای بازدید های علمی یک روزه با رویکرد علمی_پژوهشی به منظور شرکت در سفرهای آموزشی پژوهشی،کنفرانس ها،نشست ها و نمایشگاه های تخصصی داخلی(مراکز علمی،صنعتی و فناوری)

✅ ۳: برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه های تخصصی علمی_پژوهشی

✅ ۴: برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها،همایش ها،کنفرانس ها و مسابقات علمی

✅ ۵: تدوین،تولید و انتشار نشریه علمی ،کتاب و نشریات الکترونیکی،ترم افزارهای رایانه ای و فیلم های علمی آموزشی

✅ ۶: تشویق در جهت ایجاد روحیه کارآفرینی و درآمدزایی دربین دانشجویان مهندسی بهداشت محیط و حوزه سلامت 

۷: و...

 امیدوار هستیم انجمن علمی بتونه در جهت پیشرفت و ارتقا تفکرات علمی شما عزیزان نقش بسزایی رو اعمال کنه.

 ارسال پیام به  انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران