درباره  شرکت الکتروپمپ توکلی

شرکت الکتروپمپ توکلی خدمات خود را در زمینه های ذیل ارائه می دهد. خدمات شرکت: - انواع پمپ های آب تحت فشار منازل: پمپ آب تحت فشار برای سیستم اطفا حریق، کلکتور و... - انواع مخازن ذخیره آب: فروش و نصب انواع مخازن عمودی و فروش و نصب انواع مخازن آسان رو - قطعات پمپ های آب تحت فشار - انواع الکتروموتور، الکتروپمپ و شناور - موتورخانه و مشعل گازی - پمپ های برگشت و کلیه قطعات - و....

 ارسال پیام به  شرکت الکتروپمپ توکلی

شرکت الکتروپمپ توکلی
ارتباط با شرکت الکتروپمپ توکلی

عنوان باکس

متن باکس