درباره  آزمایشگاه محیط زیست

شرکت آزمایشگاه محیط زیست در زمینه های متعدد کنترل آلودگی هوا، مدیریت پسماند، بهینه سازی مصرف انرژی، طراحی و ساخت زباله سوز، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های محیط زیست و... فعالیت دارد. این شرکت دارای آزمایشگاه معتمد محیط زیست، آب و فاضلاب، هوا و صدا، خاک و گیاه و بهداشت حرفه ای می باشد. خدمات مهندسی شرکت: - مشاوره محیط زیست - کنترل آلودگی هوا - سیستم تصفیه فاضلاب - مدیریت پسماند:مدیریت پسماند صنعتی و ویژه، ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعات در زمینه بازیافت مواد و مدیریت پسماند - بهینه سازی مصرف انرژی - طراحی و ساخت زباله سوز خدمات تأمین تجهیزات: - سیستم پایش لحظه ای دودکش و فاضلاب - تجهیزات آزمایشگاهی - تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی - و...

 ارسال پیام به  آزمایشگاه محیط زیست

آزمایشگاه محیط زیست
ارتباط با آزمایشگاه محیط زیست

عنوان باکس

متن باکس