درباره  دکتر روح اله فلاح مدواری (بهداشت حرفه ای)

 دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای - استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی یزد

سوابق اجرایی: 

- عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای

- مدیر اجرایی مجله Archives Of Occupational Health

- عضو مرکز تحقیقات بهداشت حرفه ای

-عضو شورای راهبردی گروه بهداشت پرتوها

-سرپرست واحد بهداشت حرفه ای صنایع مختلف مانند کاشی، فولاد، معدن

سرپرست واحد ISO45001 , ISO 14001 

توانمندی های تخصصی: 

ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی، خدماتی و مشاوره ای در خصوص ارزیابی و کنترل عوامل فیزیکی محیط کار (صدا، پرتو، روشنایی، ارتعاش، گرماو سرما) ، ایمنی صنعتی و ایزو 45001

سوابق نخبگی :

عضو بنیاد ملی نخبگان و استعداد درخشان

 

ثبت اختراع:

طراحی و ساخت نانو کامپوزیت امواج الکترومغناطیس (دمنه X) 

 

ارائه طرح های ارتباط با صنعت:

استقرار ISO45001 , ISO 14001 ، ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از عوامل زیان آور شغلی با رویکرد ریسک بهداشت حرفه ای ، تهیه دستورالعمل و مشاوره در خصوص کنترل صدا، ارزیابی ریسک بهداشت حرفه ای  و... 

برگزاری کارگاه های آموزشی ويژه صنایع:

برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص HSE، ایمنی و بهداشت حرفه ای از جمله مدیریت و ارزیابی ریسک، حفاظت شنوایی، اصول کاربردی در انتخاب و کاربرد تجهیزات حفاظت فردی و...

سوابق پژوهشی:

تألیف بیش از 50 عنوان مقاله ISI در حوزه های مختلف بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی

(https://scholar.google.com/citations?user=dIauaJAAAAAJ&hl=fa)

 

 رزومه و کاتالوگ  دکتر روح اله فلاح مدواری (بهداشت حرفه ای)

 تماس با  دکتر روح اله فلاح مدواری (بهداشت حرفه ای)

 ارسال پیام به  دکتر روح اله فلاح مدواری (بهداشت حرفه ای)

دکتر روح اله فلاح مدواری (بهداشت حرفه ای)

 رشته های دانشگاهی مرتبط

 تماس با  دکتر روح اله فلاح مدواری (بهداشت حرفه ای)

 کلمات کلیدی