درباره  شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز

شرکت فرآیند ارقام پرداز در زمینه طراحی و تولید سیستم های آشکارساز زیرسطحی و دستگاه های ابزار دقیق الکترونیکی فعالیت دارد. با توجه به تخصص مؤسسین شرکت در زمینه ی دانش الکترومغناطیس و الکترونیک دیجیتال این شرکت به سرعت موفق به ارائه ی بیش از 6 مدل فلزیاب تأسیساتی و 3 مدل لوله یاب کابل یاب در بازار شبکه تأسیسات کشور گردید. این شرکت اولین تولید کننده ی دستگاه های لوله یاب کابل یاب می باشد.

محصولات شرکت:

  • نشت یاب های هوشمند آکوستیک آب
  • نشت یاب خطوط آب
  • لوله یاب کابل یاب خطوط غیرفلزی
  • لوله یاب کابل یاب های خطوط فلزی
  • نرم افزار و اپلیکیشن
  • و...

 ارسال پیام به  شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز

شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز
ارتباط با شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز

عنوان باکس

متن باکس