درباره  فروشگاه فرآب کالا

فروشگاه تصفیه آب فرآب کالا در زمینه های زیر محصولات و خدمات ارائه می نماید: - تصفیه آب خانگی: دستگاه تصفیه آب، فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی، الکتروپمپ و پمپ دستگاه تصفیه آب، قطعات دستگاه تصفیه آب، هوزینگ دستگاه تصفیه آب خانگی، اتصالات دستگاه تصفیه آب، مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب - تصفیه آب صنعتی RO: دستگاه تصفیه آب صنعتی، فیلتر دستگاه تصفیه آب، مواد دستگاه تصفیه آب صنعتی، قطعات دستگاه تصفیه آب صنعتی - تاسیسات: کشاورزی، تجاری و مسکونی، صنعتی - محصولات جانبی: فیلتر رسوب گیر کولر آبی، ضد عفونی کننده آب

 ارسال پیام به  فروشگاه فرآب کالا