درباره  آقای حمیدرضا فرجی

  • کارشناس حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث
  • آتشنشان

برای مشاهده فیلم دوره آموزشی آنلاین برگزار شده توسط آقای حمید رضا فرجی روی لینک زیر کلیک کنید:

- نقش علم R.I.C در عملیات آتشنشانی

 تماس با  آقای حمیدرضا فرجی

 ارسال پیام به  آقای حمیدرضا فرجی

آقای حمیدرضا فرجی

 تماس با  آقای حمیدرضا فرجی

 کلمات کلیدی

آقای حمیدرضا فرجی
ارتباط با آقای حمیدرضا فرجی

عنوان باکس

متن باکس