درباره  مهندس محمد رضا جنت فریدنی (ایمنی صنعتی)

آقای مهندس محمدرضا جنت فریدونی کارشناس ایمنی صنعتی و سوابق کاری ایشان به شرح زیر است:

 • رئیس ایمنی شرکت تهران آرمه از سال 80 تا 81
 • رئیس ایمنی و بهداشت شرکت کنتورسازی ایران از سال82تا99
 • مسئول ایمنی شرکت سیمین تاک از سال96 تاکنون
 • مسئول ایمنی شرکت ملاس گستر از سال96 تاکنون
 • مشاور تست و شارژکپسولهای آتشنشانی از سال87 تاکنون مشاور مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 • مشاورطراحی و نصب سیستمهای اعلام و اطفاء از سال 87 تاکنون مشاور مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 • مشاور آموزشی ایمنی و بهداشت عمومی کار از سال 95 تاکنون مشاور مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 • رئیس انجمن ایمنی استان قزوین از سال 85 تا 89
 • رئیس انجمن ایمنی صنایع غیر فلزی شهرستان البرز از سال 89 تا96
 • رئیس انجمن ایمنی قزوین و بویین زهراء از سال96 تا 1400
 • بازرس کانون ایمنی و بهداشت کار کشور از سال 95 تا 97
 • نایب رئیس هیات مدیره کانون ایمنی و بهداشت کار کشور از سال97 تاکنون
 • مدرس سازمان فنی و حرفه ای از سال 82 تا 88
 • مدرس شرکت نور آتیه از سال 84 تا 90
 • مدیر آموزش شرکت تعاونی و طب کار طالقانی از سال 93 تا 96
 • مدرس دانشگاه شهید عباسپور واحد بندر عباس از سال 90 تا92

 

 تماس با  مهندس محمد رضا جنت فریدنی (ایمنی صنعتی)

 ارسال پیام به  مهندس محمد رضا جنت فریدنی (ایمنی صنعتی)

مهندس محمد رضا جنت فریدنی (ایمنی صنعتی)

 تماس با  مهندس محمد رضا جنت فریدنی (ایمنی صنعتی)

 کلمات کلیدی

ارتباط با مهندس محمد رضا جنت فریدنی (ایمنی صنعتی)

عنوان باکس

متن باکس