درباره  مهندس هادی غفاری

آتشنشان

کارشناس علت یابی سازمان آتشنشانی استان یزد

کارشناس ارزیابی ریسک حریق بیمه البرز و ایران

مشاور ایمنی صنایع

مسئول ایمنی معدن

مشاور تامین فوم و تجهیزات آتشنشانی

 

 تماس با  مهندس هادی غفاری

 ارسال پیام به  مهندس هادی غفاری

مهندس هادی غفاری

 تماس با  مهندس هادی غفاری

 کلمات کلیدی

ارتباط با مهندس هادی غفاری

عنوان باکس

متن باکس