درباره  دکتر سعید قره بگلو

آقای سعید قره بگلو با مدرک دکتری مدیریت کسب و کار (DBA) در زمینه های زیر فعالیت می نمایند:

مدارک تحصیلی:

 • کارشناس مدیریت پروژه
 • دوره های آزاد MBA دانشگاه تهران
 • دوره های آزاد DBA دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران

سوابق کاری:

 • ۱۵ سال سابقه مدیریت HSE،

در فاز های 6، 7، 8 و ۹، ۱۰، ۱۵، ۱۶ عسلویه

 • در جزیره سیری ( Construction and precommissioning)  
 • نیروگاه سیکل ترکیبی 
 • شرکت مایر ملنهوف اتریش
 • سر ممیز رسمی استانداردهای ISO 45001,14001 و OHSAS18001 از کشور آلمان ( ۵ سال)
 • مدرس دوره های ارزیابی ریسک، آشنایی با استاندارد های ایمنی( کار در ارتفاع، جوشکاری، پرمیت، محیط بسته، بار برداری) استادارد ISO 45001،ISO 14001، اقتصاد ایمنی، فرهنگ سازی ایمنی)

دوره های گذرانده شده:

 • تمام سرفصل های ایمنی
 •  استاندارد ایمنی اتحادیه اروپا IOSH
 •  استاندارد ایمنی کشور انگلستانNEBOSH
 • دوره سرممیزی استاندارد های ISO 45001 و  ISO 31010 ،ISO 31000

تخصص

 • در فرهنگ سازی ایمنی
 • ارزیابی ریسک
 • مدیریت تغییر
 • مستند سازی و پیاده سازی استاندارد های ایمنی و محیط زیست
 • اقتصاد ایمنی
 • آشنایی با الزامات استاندارد ISO 45001 و نحوه پیاده سازی آن
 • نحوه ممیزی استاندارد ISO 45001

 تماس با  دکتر سعید قره بگلو

 ارسال پیام به  دکتر سعید قره بگلو

دکتر سعید قره بگلو
ارتباط با دکتر سعید قره بگلو

عنوان باکس

متن باکس