درباره  مهندس قاسم روئین تن

آقای مهندس قاسم روئین تن دارای دو مدرک کارشناسی -پیشگیری از حریق و حوادث -HSE بوده و از سال 1392کارشناس خبره دادگستری و توانمند در تدریس کمک های اولیه،آموزش گره ها وکار با طناب،ایمنی آتش نشانی هستند

گواهینامه های علمی-تخصصی

  • کمکهای اولیه مقدماتی و تکمیلی
  • MS-HSE
  • دوره تخصصی امداد و نجات از آوار / سیلاب
  • دوره تخصصی امداد و نجات از کوهستان
  • دوره تخصصی سیستم ایمنی و حفاظت از حریق
  • مقدماتی تخصصی آتش نشانی
  • نیمه حرفه ای تخصصی آتش نشانی
  • دوره تخصصی آبرسانی در عملیات اطفاء
  • شناخت و کاربرد انواع گره ها
  • دوره تخصصی کف و کفسازها در آتش نشانی 

 رزومه و کاتالوگ  مهندس قاسم روئین تن

 تماس با  مهندس قاسم روئین تن

 ارسال پیام به  مهندس قاسم روئین تن