درباره  مهندس قاسم روئین تن

آقای مهندس قاسم روئین تن دارای دو مدرک کارشناسی -پیشگیری از حریق و حوادث -HSE بوده و از سال 1392کارشناس خبره دادگستری و توانمند در تدریس کمک های اولیه،آموزش گره ها وکار با طناب،ایمنی آتش نشانی هستند

گواهینامه های علمی-تخصصی

  • کمکهای اولیه مقدماتی و تکمیلی
  • MS-HSE
  • دوره تخصصی امداد و نجات از آوار / سیلاب
  • دوره تخصصی امداد و نجات از کوهستان
  • دوره تخصصی سیستم ایمنی و حفاظت از حریق
  • مقدماتی تخصصی آتش نشانی
  • نیمه حرفه ای تخصصی آتش نشانی
  • دوره تخصصی آبرسانی در عملیات اطفاء
  • شناخت و کاربرد انواع گره ها
  • دوره تخصصی کف و کفسازها در آتش نشانی 

 تماس با  مهندس قاسم روئین تن

 ارسال پیام به  مهندس قاسم روئین تن

مهندس قاسم روئین تن

 تماس با  مهندس قاسم روئین تن

 کلمات کلیدی

مهندس قاسم روئین تن
ارتباط با مهندس قاسم روئین تن

عنوان باکس

متن باکس