درباره  دکتر غزاله منظمی تهرانی (HSE)

فعالیت ها و سوابق دکتر غزاله منظمی تهرانی (دکتری تخصصی HSE):

سوابق حرفه ای:

 1. سرپرست معاونت آموزشی دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
 2. سرپرست مديريت پژوهشی دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست HSE دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
 3. عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و ايمنی -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 4. رئیس کمیسیون فنی تدوین استاندارد "تجهیزات حفاظت فردی سقوط از ارتفاع -ابزارهای فرود برای نجات"
 5. مدیر پروژه در پروژه استقرار سیستم مدیریت سالمت ایمنی و محیط زیست HSE سازمان زیباسازی شهر تهران
 6. مشاور حفاظت فنی و خدمات ايمنی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 7. مدرس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 8. مدير واحد HSE شرکت مهندسین مشاور فام زير ساخت

طرح های پژوهشی:

 1. اصلاح مقررات و تدوین استانداردهای ملی برنامه جامع پیشگیری و مقابله با آلودگی های زیست محیطی آب های دریای عمان و خلیج فارس
 2. ارزیابی ریسک ناشی از تخلیه فاضلاب های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بر اکوسیستم آبی خورموسی ( مطالعه موردی هیدروکربن های نفتی)
 3. بررسی شیوه های ارتقای آگاهی کاربران آزمايشگاه ها و کارگاه ها در زمینه سالمت ايمنی و محیط زيست
 4. ايمنی و محیط زيست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
 5. تبیین پیامدهای ناشی از ظهور پديده تغییر اقلیم در ايران
 6. طراحی مدل پیش بینی وقوع پیامد حريق در واحد بوتادين پتروشیمی شازند اراک
 7. و...

کارگاه های آموزشی:

 1. دوره / پودمان کارگاه آموزشی ارگونومی در محیط کار از مرکز بهداشت شمیرانات
 2. دوره / پودمان کارگاه آموزشی آیین نامه نحوه ارایه خدمات بهداشت حرفه ای توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای در صنایع و چک لیست پایش
 3. فعالیت کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع
 4. دوره / پودمان کارگاه آموزشی ارگونومی در محیط کار از مرکز بهداشت شمیرانات
 5. اصول و مبانی پدافند غیر عامل
 6. کارگاه آموزشی ارزیابی اثرات زیست محیطی مقدماتی از سازمان حفاظت محیط زیست
 7. و...

 ارسال پیام به  دکتر غزاله منظمی تهرانی (HSE)

دکتر غزاله منظمی تهرانی (HSE)
ارتباط با دکتر غزاله منظمی تهرانی (HSE)

عنوان باکس

متن باکس