درباره  فروشگاه گیامیا

فروشگاه گیامیا در زمینه خدمات کشاورزی محصولات خود را ارئه می دهد.

خدمات فروشگاه:

  • بذر گیاهان: خرید بذر سبزیجات، صیفی جات و گیاهان دارویی
  • سموم خانگی و کشاورزی ( از سوسک کش ها و دورکننده مار گرفته تا قارچ کش های قوی)
  • خاک و کود کشاورزی
  • ادوات کاشت
  • گلدان ها، لوازم باغبانی و...

 

 ارسال پیام به  فروشگاه گیامیا

فروشگاه گیامیا
ارتباط با فروشگاه گیامیا

عنوان باکس

متن باکس