درباره  مهندس حمیده قیاسی تبریزی

مهندس حمیده قیاسی تبریزی (مدیریت امداد و سوانح دانشگاه علمی کاربردی، حسابداری  دانشگاه آزاد) در زمینه آموزش در حوزه های تخصصی ایمنی، مدیریت بحران، پدافند غیر عامل فعالیت دارد.

فعالیت های مهندس حمیده قیاسی تبریزی:

 • مسئول امور بانوان سازمان آتش نشانی
 • كارشناس آموزش و بازديد واحد پيشگيری سازمان آتش نشانی
 • مدرس مدیریت بحران، پدافند
 • مدرس سازمان آتش نشانی
 • مسئول امور بانوان شهرداری
 • مسئول عمليات حوزه زكيه
 • مهارت در زمینه دوره نظام پاسخ های بین المللی و روش های ارزیابی
 • مسئول آموزش جامعه ایمن شهر اندیشه از سال ۹۴ تاکنون
 • آموزش به داوطلبین ستاد مدیریت بحران شهر اندیشه با هدف کاهش حوادث، سوانح و تلاش جهت ایجاد شهری ایمن و تاب آور برای زندگی همه گروه های سنی، هر دو جنس و همه موقعیت ها
 • معلم آموزش پرورش شهرستان ملارد در پایه ابتدایی و آموزش کودکان این خطه 
 •  منتخب آموزش در سال 96 
 • مسئول امور بانوان سازمان آتش نشانی شهر اندیشه و مسئول آموزش داوطلبین از سال 96 تا کنون
 • از سال ۹0 به صورت مستمر در مدارس، ادارات، بیمارستان ها و ارگان های دولتی و خصوصی به آموزش های تخصصی در زمینه های مختلف پیشگیری از حوادث مشغول بوده است
 • مهندس حمیده قیاسی تبریزی برای اولین بار در کشور با همکاری خانم دکتر دهقان مهرجردی، طرح جهانی CERT را بعنوان یک طرح موفق جهانی در سطح شهر اندیشه پیاده سازی کرده و شاهد نتایج عالی این طرح در سطح کشور هستیم
 • ایشان با حمایت های مجموعه مدیریت شهری شهر اندیشه و آموزش و پرورش شهرستان شهریار، برای اولین بار زنگ مدیریت بحران را به دروس پایه های مختلف تحصیلی مدارس شهر اندیشه اضافه کرد و کلیه کودکان هفت تا هجده سال تحت این آموزش ها قرار گرفتند
 • و...

 رزومه و کاتالوگ  مهندس حمیده قیاسی تبریزی

 تماس با  مهندس حمیده قیاسی تبریزی

 ارسال پیام به  مهندس حمیده قیاسی تبریزی