درباره  خانم دکتر منصوره حمیدی

- عضو هيات علمي بازنشسته گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشكده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

- مدرس دروس تخصصي صدا و ارتعاش در محیط کار، بهداشت پرتوها ، تنش هاي حرارتي در محيط كار و عوامل فيزيكي در محيط كار

- سرپرست دفتر توسعه مطالعات و آموزش پزشکی دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست

- برگزاری دوره آموزشي نحوه كار با وسايل و تجهيزات سنجش آلاينده‌هاي محيط كار جهت بازرسين

-برگزاری دوره آموزشي بررسي صدا و ارتعاش در صنعت جهت بازرسين كار

- مجري طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تحت عنوان "بررسي وارزيابي استرس واسترين حرارتي شاغلين وارائه راهكارهاي كنترلي درآشپزخانه هاي دانشكده هاوبيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي"

- مولف کتاب صدا و كنترل صدا و کتاب حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز.

 

 تماس با  خانم دکتر منصوره حمیدی

 ارسال پیام به  خانم دکتر منصوره حمیدی

خانم دکتر منصوره حمیدی
ارتباط با خانم دکتر منصوره حمیدی

عنوان باکس

متن باکس