درباره  شركت مهندسين مشاور هكمتان آب

شركت مهندسين مشاور هكمتان آب در زمینه خدمات مهندسی مشاور در زمینه مهندسی آب فعالیت دارد و با هدف مطالعه، طراحی و نظارت بر پروژه‌های آبی، ساختمانی، راه سازی منطبق با رشته‌های توسعه منابع آب و سدسازی، آبياری و زهكشی و تأسيسات آب و فاضلاب، ساختمان های مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و راه سازی خدمات خود را ارائه می دهد.

 ارسال پیام به  شركت مهندسين مشاور هكمتان آب