درباره  آموزشگاه ندا گستر

آموزشگاه نداگستر بر آن شد تا با آموزش های کاربردی HSE فرهنگ ایمنی را به صورت علمی آموزش داده تا با تربیت نیروی حرفه ای، باعث کاهش حوادث در صنایع گوناگون باشد. آموزشگاه نداگستر ارائه دهنده دانش در رشته های مورد تقاضای شغلی می باشد و توجه اکید در کسب مهارت های فنی است. ایجاد اشتغال یکی دیگر از اهداف آموزشگاه، با معرفی کارآموزان موفق به کسب مدرک مهارتهای شغل افسر HSE از سازمان فنی و حرفه ای به پروژه های می باشد. ایجاد صلاحیت برای همه کارکنان در شرکت ها و سازمان ها به لحاظ هماهنگی با واحد HSE از دیگر اهداف آموزشگاه است.

 ارسال پیام به  آموزشگاه ندا گستر