درباره  شرکت حیات سبز پویا

شرکت حیات سبز پویا خدمات خود را در زمینه بهداشت حرفه ای، محیط زیست، ایمنی، ارگونومی و... ارائه می دهد. خدمات شرکت: - بهداشت حرفه ای: بازدید، شناسایی و اندازه گیری آلاینده های محیط کار و ارائه راهکارهای کنترلی عوامل زیان آور، ارزیابی مشاغل و بررسی عوامل زیان آور محیط کار، مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های کنترل آلاینده های محیط کار و ارزیابی سیستم های موجود مطابق با روش های استاندارد بین المللی و... - محیط زیست: مشاوره در حوزه کنترل مخاطرات زیست محیطی، ارزیابی عملکرد و ارزیابی اثرات زیست محیطی، برگزاری دوره های آموزشی و... - ایمنی: مشاوره و انجام خدمات ایمنی در محیط کار، ارزیابی ریسک مواد شیمیایی و تهیه و تدوین جدیدترین اطلاعات ایمنی مواد اولیه و محصولات (MSDS)، بازرسی فنی انواع لیفتراک و جرثقیل، تست و بازرسی آسانسور و بالابرهای صنعتی، مشاوره و فروش لوازم حفاظت فردی، پوستر و تابلوهای ایمنی و... - ارگونومی: شناسایی و ارزیابی مخاطرات ارگونومیکی محیط کار،طراحی و باز طراحی ایستگاه های کاری افراد بر اساس اصول ارگونومیک و... محصولات شرکت: - تجهیزات سنجش: بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و محیط زیست - تجهیزات ایمنی و لوازم حفاظت فردی: تجهیزات ایمنی، حفاظت بدن حفاظت پا، حفاظت تنفسی، حفاظت چشم و صورت، حفاظت دست حفاظت سر و گردن و حفاظت شنوایی - طراحی سیستم های کنترلی و حفاظتی: سیستم مدیریت پسماند، طراحی سیستم ارت، طراحی سیستم ارگونومی، طراحی سیستم اعلام حریق، طراحی سیستم سپتیک و طراحی سیستم تهویه

 ارسال پیام به  شرکت حیات سبز پویا