درباره  مهندس الهه گرجی

به نام خدا

سوابق کاری:

  • کارشناس ایمنی، بهداشت و محیط زیست و دانشجوی ارشد HSE
  • در حال حاضر کارشناس ایمنی و بهداشت شرکت غرب استیل، مدرس جمعیت هلال احمر و نجاتگر یکم جمعیت هلال احمر
  • سابقه 13 ساله در هلال احمر و 5 سال در بیمارستان خصوصی سینا شهر سمنان.
  • و سابقه ارزیابی ریسک شرکتها

 تماس با  مهندس الهه گرجی

 ارسال پیام به  مهندس الهه گرجی

مهندس الهه گرجی

 تماس با  مهندس الهه گرجی

 کلمات کلیدی

مهندس الهه گرجی
ارتباط با مهندس الهه گرجی

عنوان باکس

متن باکس