درباره  شرکت ایمن پایش پارسیان

شرکت ایمن پایش پارسیان در حوزه های زیر خدمات ارائه می دهد: - اندازه گیری و پایش عوامل زیان آور محیط کار - تست کلین روم (اتاق پاک) - مبارزه با حشرات و جوندگان - سنجش و آنالیز پارامتر های زیست محیطی (غبار، صدا، ذرات دودکش) - گزارش خود اظهاری مدیریت پسماند - ارائه تاییدیه ایمنی

 ارسال پیام به  شرکت ایمن پایش پارسیان

شرکت ایمن پایش پارسیان
ارتباط با شرکت ایمن پایش پارسیان

عنوان باکس

متن باکس