درباره  آموزشگاه ایمن پویا

آموزشگاه ایمن پویا در زمینه آموزش دوره های ایمنی، دوره های hse و دوره های ایزو فعالیت دارد.

عناوین دوره های ایمنی و hse:

  • اصول و مقررات hse
  • ایمنی صنعتی کار در فضای بسته
  • آشنایی با MSDS
  • عوامل زیان آور محیط کار
  • کار در ارتفاع و داربست بندی
  • مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی
  • ایزو 14001 استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست
  • ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت
  • ایزو 45001 استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

 تماس با  آموزشگاه ایمن پویا

 ارسال پیام به  آموزشگاه ایمن پویا

ارتباط با آموزشگاه ایمن پویا

عنوان باکس

متن باکس