درباره  لوازم ایمنی و آتش نشانی همتا

فروشگاه لوازم ایمنی و آتش نشانی همتا تأمین کننده انواع وسایل و لوازم ایمنی و آش نشانی است، از جمله:

  1. تجهیزات محافظت از سر (کلاه ایمنی٬ هود نسوز٬ کلاه سندبلاست٬ کلاه ماسک جوشکاری٬ کلاه کار در ارتفاع و...)
  2. تجهیزات ترافیکی (راهبند٬ نوار خطر٬مخروط٬ استوانه و...)
  3. تجهیزات آتش نشانی ( شلنگ٬ دتکتو٬ نازل٬ قرقره٬ فایرباکس و...)
  4. لباس کار (کاپشن شلوار مهندسی٬ دوبنده یکسره٬ یکسره مهندسی٬ لباس یکبار مصرف و...)
  5. تجهیزات محافظت از چشم ( عینک سنگ زنی٬ عینک دودی٬ شیلد شفاف٬ عینک جوشکاری و...)
  6. تجهیزات محافظت از گوش ( ایرپلاگ و ایرماف)
  7. تجهیزات محافظت از پا (پوتین حفاری٬ کفش ایمنی٬ پوتین آتشکاری٬ کفش کارمندی و...)
  8. انواع ماسک ( ماسک فیلتر دار٬ ماسک نیم صورت دوفیلتر٬ ماسک تمام صورت و...)
  9. انواع دستکش ایمنی ( دستکش نیتریل٬ دستکش ضد اسید٬ دستکش هوبارت٬ دستکش ضدبرش و...)

 

 ارسال پیام به  لوازم ایمنی و آتش نشانی همتا