درباره  اصغر محمدی (سلامت روان)

فعالیت های اصغر محمدی:

  • خدمات مشاوره روانشناسی صنعتی و سازمانی
  • ارزیابی سلامت روان و تهیه پروفایل شخصیتی شغلی
  • مصاحبه های استخدامی و بررسی تناسب شغلی
  • مشاوره شغلی و حرفه ای

 

 ارسال پیام به  اصغر محمدی (سلامت روان)

اصغر محمدی (سلامت روان)
ارتباط با اصغر محمدی (سلامت روان)

عنوان باکس

متن باکس