درباره  انجمن علوم ایمنی ایران

انجمن ایمنی ایران در زمینه کمک به ارتقاع سطح ایمنی در بخش های مختلف از جمله صنایع، حوادث جاده ای و... فعالیت دارد. از دیگر فعالیت های این انجمن برگزاری دوره های آموزشی ذیل می باشد: - آموزش علمی، کاربردی ايمنی و بهداشت کار در صنعت - ايمنی کار با رايانه - شناسايی خطرات و ارزيابی ريسک - ارزيابی کنترل آلاينده های زيست محيطی - بهداشت محيط - ايمنی ديگ های بخار و ظروف تحت فشار (سازمان هوا فضا) - ايمنی کار در آزمايشگاه (سازمان هوا فضا) - اصول ايمنی و بهداشت کار در محيط اداری (افق هسته ای) - سيستم مديريت ايمنی کار، سلامت و محيط زيست (HSE- MS) - و...

 ارسال پیام به  انجمن علوم ایمنی ایران

انجمن علوم ایمنی ایران
ارتباط با انجمن علوم ایمنی ایران

عنوان باکس

متن باکس