درباره  شرکت ایستافر

شرکت ایستافر در زمینه طراحی، مهندسی، ساخت و اجرا خدمات خود را ارائه می دهد. خدمات شرکت: - طراحی و مهندسی: طراحی و احداث تصفیه خانه های آب و فاضلاب و... - ساخت و نصب: تأسیسات مکانیکی (اجرای کلیه سیستم های تصفیه خانه آب، تصفیه فاضلاب، آتش نشانی، سوخت رسانی (سبک و سنگین)، آبرسانی، هوای فشرده، ترانسفورماتور های اصلی و کمکی و...)؛ تأسيسات برقی (اجرای سیستم های اعلام حریق و برقگیر، اجرای کامل سیستم های روشنایی و برق اضطراری و...) و... - خرید، تدارکات، تهیه و تأمین تجهیزات: تجهیزات تصفیه خانه، آتش نشانی و اعلام حریق، سیستم های تهویه و...

 ارسال پیام به  شرکت ایستافر