درباره  مهندس جعفر شکرانه مهربانی (ایمنی)

آقای مهندس جعفر شکرانه مهربانی فارغ التحصیل امداد و نجات، کارشناسی پیشگیری از حریق و حوادث و کارشناس ارشد مدیریت ایمنی و آتش نشانی شهری دارای سوابق زیر می باشند:

  • مدرس دروس ایمنی و آتش نشانی دانشکده علمی کاربردی آتش نشانی تهران و هلال گیلان
    (آبرسانی و کف رسانی_تهویه و دستگاه تنفسی_عملیات ترکیبی حریق و نجات)
  • مدرس SOP و ICS - آموزش عمومی و شهروندی
  • مشاور  از مرکز تحقیقات وزارت کار در رشته های آموزش ایمنی و سیستم های اعلام و اطفاء و تست و شارژ خاموش کننده های دستی
  • آتش نشان تهران با حدود ۲۵ سال سابقه با سمت رئیس ایستگاه آتش نشانی تهران
  • قبول شده کارشناس دادگستری در رشته آتش نشانی در مرحله کارورزی

 تماس با  مهندس جعفر شکرانه مهربانی (ایمنی)

 ارسال پیام به  مهندس جعفر شکرانه مهربانی (ایمنی)