درباره  مهندس جعفر شکرانه مهربانی (ایمنی)

آقای مهندس جعفر شکرانه مهربانی فارغ التحصیل امداد و نجات، کارشناسی پیشگیری از حریق و حوادث و کارشناس ارشد مدیریت ایمنی و آتش نشانی شهری دارای سوابق زیر می باشند:

  • مدرس دروس ایمنی و آتش نشانی دانشکده علمی کاربردی آتش نشانی تهران و هلال گیلان
    (آبرسانی و کف رسانی_تهویه و دستگاه تنفسی_عملیات ترکیبی حریق و نجات)
  • مدرس SOP و ICS - آموزش عمومی و شهروندی
  • مشاور  از مرکز تحقیقات وزارت کار در رشته های آموزش ایمنی و سیستم های اعلام و اطفاء و تست و شارژ خاموش کننده های دستی
  • آتش نشان تهران با حدود ۲۵ سال سابقه با سمت رئیس ایستگاه آتش نشانی تهران
  • قبول شده کارشناس دادگستری در رشته آتش نشانی در مرحله کارورزی

 تماس با  مهندس جعفر شکرانه مهربانی (ایمنی)

 ارسال پیام به  مهندس جعفر شکرانه مهربانی (ایمنی)

مهندس جعفر شکرانه مهربانی (ایمنی)

 تماس با  مهندس جعفر شکرانه مهربانی (ایمنی)

 کلمات کلیدی

مهندس جعفر شکرانه مهربانی (ایمنی)
ارتباط با مهندس جعفر شکرانه مهربانی (ایمنی)

عنوان باکس

متن باکس