درباره  شرکت کشت و صنعت جوین

شرکت کشت و صنعت جوین در زمینه تولید و تأمین ماشین آلات و ادوات کشاورزی و تأمین بذر، نهال و سایر خدمات کشاورزی فعالیت می نماید. محصولات: - صیفی جات و بذور ذرت، گندم، یونجه - انواع نهال های مثمر و غیر مثمر انواع میوه های باغی - ادوات کشاورزی - ماشین آلات صنعتی - و.... خدمات: - آزمایشات آب - آزمایشات خاک - خدمات گیاهپزشکی - آزمایش تکنولوژی بذر - ساخت انواع گلخانه - ساخت انواع ادوات کشاورزی - ساخت دستگاه های محافظت باغات - تعمیرات کشاورزی - ساخت نورد سرد و مخازن مخروطی شکل - خدمات مکانیزاسیون - خدمات آب و هوایی

 ارسال پیام به  شرکت کشت و صنعت جوین