درباره  مهندس کیوان حسین نژاد

انجام HSE PLAN

انجام طرح مدیریت محیط زیست EMP

انجام ارزیابی ریسک با انواع روش ها و مدل ها 

انجام تجزیه و تحلیل حوادث و بررسی شاخص های موثر بر HSE

 شناسایی تجهیزات موثر بر HSE

تهیه و تنظیم و نگارش لیفتینگ پلن و بازرسی فنی جرثقیل  و ادوات باربرداری بصورت کامل مطابق با تمامی استانداردهای داخلی و خارجی 

ارزیابی انطباق با قوانین و الزامات 

آشنایی کامل با استانداردهای داخلی و بین المللی  ISO 14001, ISO 45001 و... 

آماده سازی سیستم ها بجهت ممیزی ها

تعالی سازمانی 

جاری سازی سیستم ها و کیفیت برای ممیزی خارجی و اخذ گواهینامه های بین المللی

تهیه اقلام حفاظت فردی اعم از کلاه و کفش و هارنس و تمامی تجهیزات تخصصی کار در ارتفاع فال رستر و.... 

طراحی و ساخت تجهیزات تخصصی باربرداری با امکان اخذ تاییدیه از شرکتهای بازرسی و.... 

اندازه گیری عوامل زیان آور و تفسیر نتایج و اقدامات اصلاحی 

ارت سنجی و بازرسی فنی تجهیرات الکتریکی

 ارسال پیام به  مهندس کیوان حسین نژاد

مهندس کیوان حسین نژاد
ارتباط با مهندس کیوان حسین نژاد

عنوان باکس

متن باکس