درباره  شرکت خانه هوشمند هیربد

شرکت خانه هوشمند هیربد در زمینه هوشمندسازی ساختمان فعالیت دارد. خدمات شرکت: - مشاوره، طراحی و اجرای خانه هوشمند در سراسر کشور - روشنایی هوشمند - موزیک هوشمند - سرمایش و گرماش هوشمند - و... محصولات شرکت: - کلید هوشمند - تاج پنل هوشمند - تجهیزات تابلویی هوشمند - آیفون هوشمند - و...