درباره  مهندس علی اکبر مهدی پور (ایمنی)

اقای مهندس علی اکبر مهدی پور مشاور حفاظت فنی و خدمات ايمنی مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت كار وزارت كار در زمينه های زیر میباشند:

  • آموزش ايمنی عمومی و تخصصی
  • خدمات ايمنی برق (و اندازه گيری سيستم زمين)
  • بررسی، مشاوره و ارزيابی و تست سیستم های اعلام و اطفاء حریق

 ارسال پیام به  مهندس علی اکبر مهدی پور (ایمنی)

مهندس علی اکبر مهدی پور (ایمنی)
ارتباط با مهندس علی اکبر مهدی پور (ایمنی)

عنوان باکس

متن باکس