درباره  مهندس مهدیه عرب (مدیریت بحران)

مدارج تحصیلی خانم مهندس مهدیه عرب شامل کاردانی ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی، کارشناسی مدیریت عملیات امداد و نجات و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی است.

  • مدرس سابق مرکز علمی کاربردی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گروه امداد و نجات
  • سابقه کاری با سمت آماده ساز CT-SCAN و MRI در بیمارستانهای تهران

 

 

 ارسال پیام به  مهندس مهدیه عرب (مدیریت بحران)

ارتباط با مهندس مهدیه عرب (مدیریت بحران)

عنوان باکس

متن باکس