درباره  مهندس مجید فتوت (مهندسی صنایع)

آقای مهندس مجید فتوت رئیس هیئت مدیره شرکت ایمن بهداد صنعت البرز دارای کارشناسی بهداشت حرفه ای و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ( ایمنی صنعت) و بیش از 17 سال سابقه کار در زمینه ی ایمنی و بهداشت حرفه ای بصورت تخصصی و کارشناسی ارشد ایمنی خودرو سازی سایپا می باشند.

 ارسال پیام به  مهندس مجید فتوت (مهندسی صنایع)

مهندس مجید فتوت (مهندسی صنایع)
ارتباط با مهندس مجید فتوت (مهندسی صنایع)

عنوان باکس

متن باکس