درباره  مهندس مجید فتوت (مهندسی صنایع)

آقای مهندس مجید فتوت رئیس هیئت مدیره شرکت ایمن بهداد صنعت البرز دارای کارشناسی بهداشت حرفه ای و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ( ایمنی صنعت) و بیش از 17 سال سابقه کار در زمینه ی ایمنی و بهداشت حرفه ای بصورت تخصصی و کارشناسی ارشد ایمنی خودرو سازی سایپا می باشند.

 ارسال پیام به  مهندس مجید فتوت (مهندسی صنایع)