درباره  شرکت ماناسازان

شرکت ماناسازان، متشکل از جمعی از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف و مستقر در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف، ماموریت خود را، توسعه نیروگاه ها و سیستم های برق خورشیدی به منظور افزایش سهم انرژی خورشیدی از منابع تولید برق کشور، تعریف کرده است. محصولات خورشیدی: - پنل خورشیدی - اینورتر متصل به شبکه - اینورتر جدا از شبکه - تابلو برق خورشیدی - تجهیزات تابلو برق - شارژ کنترلر - باتری خدمات شرکت: - طراحی، تامین و اجرای برق خورشیدی - تامین تجهیزات انرژی خورشیدی - طراحی و مشاوره مهندسی