درباره  مهندس بیژن یادگار صالحی ( HSE )

آقای مهندس بیژن یادگار صالحی، ازکارشناسان HSE صنایع نفت، گاز وپتروشیمی می باشند،

ایشان در شرکت هایی همچون (مجموعه گروه مپنا)مپناگروپ، شرکت مهندسی بین المللی ایران(ایریتک)، مهندسین مشاور پارس و مهندسین مشاورتوسعه انرژی خاورمیانه و مهندسین مشاورفرآیندسازان انرژی، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (هولدینگ خلیج فارس کارفرما-Pidimco) و قراراگاه خاتم النبیا بعنوان سرپرست و مسئول HSE بوده و در حال حاضر سرپرست اداره ایمنی آتش نشانی مخازن ذخیره سازی ماهشهر از شرکت های زیر مجموعه هولدینگ خلیج فارس می باشند.

مهارت ها و فعالیت ها:

  • داشتن صلاحیت مسئولیت ایمنی ازشرکت مهندسی مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی MC هولدینگ خلیج فارس
  • داشتن صلاحیت مسئولیت امینی از شرکت مهندسی توسعه گاز ایران
  • داشتن صلاحیت ایمنی ازشرکت مهندسی توسعه نفت  ایران
  • توانایی در اجرا و پیاده سازی اصول استاندارد و مدیریت HSE
  • نماینده آکادمی ایتالیا TUV international در استان خوزستان
  • برگزاری دوره های آموزشی و فعالیت های مرتبط با رشته کاری و تخصصی HSE

 تماس با  مهندس بیژن یادگار صالحی ( HSE )

 ارسال پیام به  مهندس بیژن یادگار صالحی ( HSE )

مهندس بیژن یادگار صالحی ( HSE )
سامانه گفتگوی آنلاین با مهندس بیژن یادگار صالحی ( HSE )

عنوان باکس

متن باکس