درباره  مهندس مهدی بختیاری اصل (ایمنی)

آقای مهندس مهدی بختیاری اصل دارای کارشناسی مهندسی ایمنی و محیط کار و در زمینه های زیر فعالیت می نمایند:

  • کارشناس و مشاور ایمنی و بهداشت حرفه ای صنایع از سال ۸۴
  • مدرس رسمی ایمنی و بهداشت صنعتی دانشگاه ها از سال ۹۳
  • مشاور حفاظت فنی و بهداشت کار
  • ممیز سیستم های مدیریتی IMS و انرژی ISO50001

 تماس با  مهندس مهدی بختیاری اصل (ایمنی)

 ارسال پیام به  مهندس مهدی بختیاری اصل (ایمنی)

مهندس مهدی بختیاری اصل (ایمنی)

 تماس با  مهندس مهدی بختیاری اصل (ایمنی)

 کلمات کلیدی

سامانه گفتگوی آنلاین با مهندس مهدی بختیاری اصل (ایمنی)

عنوان باکس

متن باکس