درباره  سالومه سروش مهر (كارشناسی ارشد مديريت محيط زيست- HSE)

زمینه فعالیت خانم سالومه سروش مهر (كارشناسی ارشد مديريت محيط زيست- HSE):

سوابق تحصیلی:

 • كاردانی صنايع- ايمنی صنعتی (دانشگاه كار- قزوين)
 • كارشناسی مهندسی صنايع- ايمنی صنعتی و محيط كار (جهاددانشگاهی-واحد يزد)
 • كارشناسی ارشد مديريت محيط زيست- بهداشت، ايمنی و محيط زيست (HSE) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقيقات تهران)

سوابق کاری:

 • كارشناس ايمنی سالن رنگ جديد شركت سايپا، همكاری تمام وقت با HSE گروه خودروسازی سايپا
 • مسئول HSE، كارشناس سيستم ها و روش ها و كارشناس آموزش همكاری تمام وقت با شركت فن نيرو
 • كارشناس اندازه گيری عوامل زيان آور شيميايی و فيزيكی همكاری پاره وقت با شركت شياكو 
 • مدير پروژه و مجری فاز نگهداری سيستم های مديريت يكپارچه IMS شركت فن نيرو همكاری پروژه ای
 • كارشناس مشاور ايمنی كارخانه نصرسازه مقاوم واقع در كرج به صورت پاره وقت
 • مسئول HSE و آموزش همكاری تمام وقت شركت مان پلاستيک واقع در ورداورد
 • مسئول ايمنی پاره وقت كارخانه فن نيرو واقع در شهرک صنعتی پرند
 • مسئول ايمنی پاره وقت صنايع فلزی كوشا واقع در كرج
 • مسئول ايمنی پاره وقت كارخانه صنايع رايانه فراسو واقع در شهرک صنعتی پرند
 • و...

افتخارت و جوایز:

 • كسب مقام دوم كشوری تحقيق در مدارس شاهد (اثر مذهب بر بهداشت روانی جوانان) و دريافت جايزه از وزير محترم آموزش و پرورش وقت (1383)
 • دريافت تقديرنامه از فرماندار شهرستان كرج و معاون استاندار تهران به پاس همكاری در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای كشور (1387)
 • دريافت تقديرنامه از مركز بهداشت گرگان به واسطه همكاری در طرح ملی فشارخون (1398)
 • و...

مقالات منتشر شده:

 • تعالی سازمانی با مدل جامع ( EFQM) چاپ مقاله در هفته نامه جامع، نشريه دانشگاه جامع علمی-كاربردی

دوره های گذرانده شده:

 • دوره آموزشی ايمنی در عمليات باربرداری- شركت آوای نوآوران آسيا برگزار شده در دفتر هيئت امناء شهرک صنعتی پرند
 • دوره آموزشی ايمنی در عمليات جوشكاری و برشكاری- شركت آوای نوآوران آسيا برگزارشده در دفتر هيئت امناء شهرک
  صنعتی پرند
 • دوره آموزشی ايمنی كار در ارتفاع- شركت آوای نوآوران آسيا برگزار شده در دفتر هيئت امناء شهرک صنعتی پرند
 • دوره آموزشی شناسايی خطرات و ارزيابی ريسک (ويژه مسئولين ايمنی) مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت
  كار، وزارت كار و امور اجتماعی

 رزومه و کاتالوگ  سالومه سروش مهر (كارشناسی ارشد مديريت محيط زيست- HSE)

 تماس با  سالومه سروش مهر (كارشناسی ارشد مديريت محيط زيست- HSE)

 ارسال پیام به  سالومه سروش مهر (كارشناسی ارشد مديريت محيط زيست- HSE)

سالومه سروش مهر (كارشناسی ارشد مديريت محيط زيست- HSE)

 تماس با  سالومه سروش مهر (كارشناسی ارشد مديريت محيط زيست- HSE)

 کلمات کلیدی

ارتباط با سالومه سروش مهر (كارشناسی ارشد مديريت محيط زيست- HSE)

عنوان باکس

متن باکس