درباره  مهندس محمد معمارزاده (HSE)

آقای مهندس محمد معمارزاده کارشناس بهداشت حرفه ای، دانشجوی ارشد HSE و در زمینه های زیر فعالیت میکنند:

  • مشاور مرکز تحقیقات در زمینه آموزش و ارائه ی راه حل ها
  • کارشناس رسمی دادگستری
  • ۲۲ سال سابقه در مجتمع مس سرچشمه، رئیس اداره ایمنی و آتش نشانی و فعلا رئیس اداره بهداشت کار
  • راه اندازی شرکت ایمن مهام خاتم در هرات شهرستان خاتم که هنوز اجرایی نشده است

 ارسال پیام به  مهندس محمد معمارزاده (HSE)

مهندس محمد معمارزاده (HSE)
ارتباط با مهندس محمد معمارزاده (HSE)

عنوان باکس

متن باکس