درباره  مهندس محمد معمارزاده (HSE)

آقای مهندس محمد معمارزاده کارشناس بهداشت حرفه ای، دانشجوی ارشد HSE و در زمینه های زیر فعالیت میکنند:

  • مشاور مرکز تحقیقات در زمینه آموزش و ارائه ی راه حل ها
  • کارشناس رسمی دادگستری
  • ۲۲ سال سابقه در مجتمع مس سرچشمه، رئیس اداره ایمنی و آتش نشانی و فعلا رئیس اداره بهداشت کار
  • راه اندازی شرکت ایمن مهام خاتم در هرات شهرستان خاتم که هنوز اجرایی نشده است

 ارسال پیام به  مهندس محمد معمارزاده (HSE)