درباره  شرکت مبتکرین فضاساز امید

شرکت مبتکرین فضاساز امید در زمینه خدمات سمپاشی فعالیت دارد.

  • با مجوز رسمی از وزارت بهداشت
  • با ضمانت کتبی برگشت وجه در صورت مشاهده مجدد
  • ضدعفونی کلیه اماکن
  • سمپاشی کلیه اماکن
  • فعالیت با سازمان های خصوصی و دولتی

 

 تماس با  شرکت مبتکرین فضاساز امید

 ارسال پیام به  شرکت مبتکرین فضاساز امید

شرکت مبتکرین فضاساز امید

 رشته های دانشگاهی مرتبط

 تماس با  شرکت مبتکرین فضاساز امید