درباره  محمد بیات (ایمنی و آتش نشانی)

فعالیت های آقای محمد بیات (کاردانی آتش نشانی دانشکده سازمان آتش نشانی 1371 و کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران1372):

سوابق اجرایی:

 • رئیس امور ایستگاه های غرب تهران
 • معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش نشانی تهران
 • معاون آموزش و تربیت بدنی سازمان آتش نشانی تهران
 • معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران
 • قائم مقام سازمان آتش نشانی تهران
 • فرمانده عملیات در آتش سوزی کارخانه سم سازی شیمی کشاورز شهر صنعتی البرز-سیمان کردستان-شهر صنعتی ساوه و کلیه حریق ها و حوادث مهم شهر تهران از سال 1370 تا کنون
 • عضو کمیته های مختلف اجرائی سازمان مدیریت بحران شهر تهران

فعالیت ها:

 • مدرس دانشکده جامع علمی کاربردی تهران
 • مدرس دانشگاه شهید بهشتی در رشته ایمنی بهداشت
 • کارشناس رسمی دادگستری رشته حریق
 • عضو سابق شورای عالی آموزش آتش نشانی تهران
 • عضو سابق کمسیون فنی آتش نشانی تهران
 • مدرس دوره های مختلف آتش نشانی
 • عضو کمیته تدوین مقررات ملی ساختمان مبحث سوم و بیستم
 • عضو کمیته تدوین مقررات ایمن ساری شهرها در برابر حوادث و آتش سوزی های ناشی از زلزله
 • ترجمه و تألیف کتب فرماندهی در عملیات، دستگاه تنفسی، آتش نشانی در کشورهای اروپایی و نظم در کار
 • کارشناس وزارت کار، خاموش کننده های دستی
 • کارشناس وزارت کار، سیستم های اعلام و اطفاء اتوماتیک و دستی
 • رئیس کمیته متناظر استاندارد ISO TC 21 موسسه ملی استاندارد ایران
 • رئیس کمیته تدوین استاندارد 1-3778 فوم های آتش نشانی
 • رئیس کمیته تدوین استاندارد 2-3778 فوم های آتش نشانی
 • رئیس کمیته تدوین استاندارد 3-3778 فوم های آتش نشانی
 • رئیس کمیته تدوین استاندارد خاموش کننده های  آتش نشانی
 • عضو کمیته تدوین استاندارد ظروف تحت فشار یکپارچه
 • عضو کمینه تدوین استاندارد سیلندرهای کامپوزیتی

دوره های آموزشی:

 • دوره مدیریت دولتی 1364 تهران
 • دوره پزشک یار درمان مجروحان ناشی از حوادث شیمیایی
 • دوره کمک پرستاری دانشگاه تهران 1365
 • دوره فرماندهی عملیات کالج مورتون انگلستان 1370
 • دوره پیشگیری و حفاظت از حریق 1370 انگلستان 1370
 • دوره پیشگیری و حفاظت از حریق کالج ناگویا ژاپن 1379
 • و...

 ارسال پیام به  محمد بیات (ایمنی و آتش نشانی)

محمد بیات (ایمنی و آتش نشانی)
سامانه گفتگوی آنلاین با محمد بیات (ایمنی و آتش نشانی)

عنوان باکس

متن باکس