درباره  گروه فنی و مهندسی محمدیان

گروه فنی مهندسی محمدیان در زمینه های زیر فعالیت میکند:

 • نصب تجھیزات حوض ھای ته نشینی، کلاریفایر، زلال ساز
 • نصب انواع دریچه ها و استاپ لاگ
 • نصب انواع پمپ مستغرق، اسکروپمپ، دوزینگ پمپ، پمپ خارج از مرکز، سانتریفیوژ پمپ
 • نصب انواع شیرآلات سوزنی، چاقویی، پروانه ای، تلسکوپی، دیافراگمی، پینچ، سلونوئید، پنوماتیک
 • اجرای عملیات پایپینگ و لوله گذاری
 • نصب تجھیزات کلرزنی
 • نصب تجھیزات تزریق مواد شیمیایی، کلروفریک، آب آھک، پلی الکترولیت، پک، پلی آلومینیوم کلراید
 • نصب تجھیزات سازه دانه گیر
 • نصب تجھیزات تلمبه خانه لجن_ایستگاه پمپاژ لجن
 • نصب تجھیزات مخازن لجن فعال – سازه ھوادھی
 • نصب تجھیزات تغلیظ کننده لجن – تیکنر
 • نصب تجھیزات ازن زنی
 • نصب تجھیزات اسکروپمپ – پمپ پیچشی
 • نصب تجھیزات آشغالگیر دستی و مکانیکی – آشغالگیر ریز و درشت
 • نصب تجھیزات آبگیر مکانیکی– دواترینگ– بلت فیلتر پرس–صافی فشاری
 • نصب تجھیزات پارشال فلوم– اندازه گیری جریان
 • نصب تجھیزات مخازن لجن بی ھوازی– دایجستر– ھاضم بی ھوازی
 • ساخت اتصالات فولادی - سه راھی - زانو - مایتر - سه راھی تحت زاویه
 • نصب تجھیزات فیلتر شنی - مخازن فیلتر تحت فشار- ماسه سیلیس فیلتر
 • نصب تجھیزات میکرواسترینر - درام فیلتر

 ارسال پیام به  گروه فنی و مهندسی محمدیان

گروه فنی و مهندسی محمدیان

 رشته های دانشگاهی مرتبط