درباره  شرکت محاسب تهویه

شرکت محاسب تهویه تولیدکننده دستگاه های تهویه، اتاق های تمیز و سالن های حساس می باشد. این شرکت از سال 1374 به عنوان اولین تولیدکننده دستگاه های تهویه مراکز حساس الکترونیکی در ایران شروع به کار نموده و تا اوایل سال1382 بیش از هزار دستگاه از تولیدات این شرکت در پروژه های مختلف به بهره برداری رسیده است.