درباره  شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

مهندسین مشاور موننکو ایران در زمینه ارائه خدمات مهندسی، مشاوره و نظارت در صنایع آب و فاضلاب، برق، نفت و گاز و پتروشیمی، و....فعالیت دارد. حوزه های فعالیت این مهندسین مشاور بازه وسیعی از خدمات مهندسی، مشاوره ای و نظارت را شامل می شود که عبارتند از: - انرژی های تجدیدپذیر( بادی، خورشیدی، برق آبی و ژئوترمال ) و تولید همزمان برق و بخار - مطالعات سیستم و انرژی - نیروگاه های حرارتی - شبکه های هوشمند - و... شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در علوم و فناوری های مهندسی اقدام به توسعه فعالیت های خود در زمینه های مرتبط با پروژه های آب از قبیل: شرینسازی، تولید و توزیع آب شرب، تصفیه پساب های صنعتی و شهری، بازچرخانی و استفاده مجدد، پروژه های آبرسانی و شبکه توزیع آب و انتقال فاضلاب نموده است.

 ارسال پیام به  شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران