درباره  صنایع شیمیایی مونوکم

صنایع شیمیایی مونوکم در زمینه تهیه و تولید مواد اولیه شیمیایی فعالیت دارد.

محصولات شرکت شامل حلال های شیمیایی : زایلین مخلوط، متیل استات، ایزوبوتانول، نرمال بوتانول، مونو اتیلن گلیکول، دی اتیلن گلایکول، استایرن مونومر، اتیل استات، بوتیل گلایکول، بوتیل گلایکول ایرانی، بوتیل گلایکول دای استات
مواد ضدعفونی کننده : ایزوپروپیل الکل
انواع استرها الکل ها اسیدها : متانول، اسید استیک، لاک نیتروسلولزی، ایزوبوتیل استات
مواد اولیه شیمیایی :کربن بلک، دوده صنعتی، پودر صدفی، اکسید آهن، استئارات روی، اروزیل، فوم سیلیکا

 رزومه و کاتالوگ  صنایع شیمیایی مونوکم

 ارسال پیام به  صنایع شیمیایی مونوکم