درباره  صنایع شیمیایی مونوکم

صنایع شیمیایی مونوکم در زمینه تهیه و تولید مواد اولیه شیمیایی فعالیت دارد.

محصولات شرکت شامل حلال های شیمیایی : زایلین مخلوط، متیل استات، ایزوبوتانول، نرمال بوتانول، مونو اتیلن گلیکول، دی اتیلن گلایکول، استایرن مونومر، اتیل استات، بوتیل گلایکول، بوتیل گلایکول ایرانی، بوتیل گلایکول دای استات
مواد ضدعفونی کننده : ایزوپروپیل الکل
انواع استرها الکل ها اسیدها : متانول، اسید استیک، لاک نیتروسلولزی، ایزوبوتیل استات
مواد اولیه شیمیایی :کربن بلک، دوده صنعتی، پودر صدفی، اکسید آهن، استئارات روی، اروزیل، فوم سیلیکا

 ارسال پیام به  صنایع شیمیایی مونوکم

صنایع شیمیایی مونوکم
ارتباط با صنایع شیمیایی مونوکم

عنوان باکس

متن باکس