درباره  دکتر مژگان کمالی فرد(طب کار و بیماری های شغلی)

خانم دکتر مژگان کمالی فرد دکترای طب متخصص طب کار و بیماری های شغلی و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو انجمن طب کار ایران و مدرس مرکز تحقیقات وزارت کار و امور اجتماعی مشاور پلی کلینیک شهید کلانتری ودارای مجوز مشاوران فنی ایمنی و مسئول فنی طب کار نگین می باشند.

دوره های تدریسی                                                      

  • تدریس دوره های مختلف بیماری های شغلی و ارگونومی در مرکز تحقیقات وزارت کار و امور اجتماعی جهت  بازرسین  کار ومسئولان ایمنی و بهداشت صنایع
  • تدریس دوره آموزشی ارگونومی  برای مدیران و کارشناسان  

 تماس با  دکتر مژگان کمالی فرد(طب کار و بیماری های شغلی)

 ارسال پیام به  دکتر مژگان کمالی فرد(طب کار و بیماری های شغلی)

دکتر مژگان کمالی فرد(طب کار و بیماری های شغلی)

 تماس با  دکتر مژگان کمالی فرد(طب کار و بیماری های شغلی)

 کلمات کلیدی

ارتباط با دکتر مژگان کمالی فرد(طب کار و بیماری های شغلی)

عنوان باکس

متن باکس