محلول ضدعفونی کننده دست 5 لیتری

شرکت دانش بنیان داروسازی نانوکیمیای کویر یزد
ویژگی های محصول
حجم قابل عرضه 5 لیتری
مواد تشکیل دهنده الکل 70 درصد

محلول ضدعفونی کننده دست فارماسین، ماده ای موثرجهت از بین بردن طیف وسـیعی از باکتري ها، ویروس ها، مایکوباکتریوم ها و قارچ ها است و بعد از استفاده آن نیاز به آبکشـی نیست.

حجم قابل عرضه 5 لیتری
مواد تشکیل دهنده الکل 70 درصد